Vyhledejte a objednejte

Lyžařské balíčky Špindlerův Mlýn

Objednejte si balíčky pomocí červeného tlačítka.

Nejprve znáte všechny možnosti? Přečtěte si vše níže. V dolní části stránky najdete stejné tlačítko, které můžete rezervovat.

Při online rezervaci Vašeho pobytu si můžete rezervovat také lyžařské balíčky.
Rovněž je možné rezervovat lyžařské balíčky bez rezervace pobytu.

Protože se Vám rádi postaráme o perfektní zimní dovolenou, spolupracujeme s n?kolika lyža?skými školami na míst?. To vám umožní t?žit z pohodlí, že vše je dob?e zajišt?né a p?ipravené. Máte záruku, že dostanete lyža?ské vybavení a lekce. Doporu?ujeme, abyste si rezervovali lyža?ský balí?ek p?edem, abyste se vyhnuli zklamání. Upozorn?ní; V lo?ském roce jsme dostali od lyža?ských škol výzvu k ukon?ení prodeje!

Po?et výhod v ?ad?:

 • Máte záruku, že budete mít vybavení
 • Získáte nejlepší materiály za nejlepší cenu
 • Nemusíte hledat p?j?ovnu lyží nebo lyža?skou školu na míst?
 • Nebudete zklamaní, protože máte prosp?ch z "žádné možnosti lyžování = peníze zp?t" záruka
 • K zakoupení skipasu nemusíte stát frontu!
 • V první den lyžování máte zaru?ené lekce
 • Nebudete ?elit nep?íjemným p?ekvapením kv?li nevýhodným sm?nným podmínkám na míst?
 • M?žete se doma rozhodnout, který balí?ek je nejvhodn?jší Jestliže lyža?ská škola oznámí, že nejsou žádné lyža?ské možnosti, dostanete peníze z již placených lyža?ských balí?k? zp?t. Jste však povinni se hlásit v lyža?ské škole s Vaším poukazem po celou dobu. Bez této registrace neexistuje nárok na vrácení pen?z.

  Flexibilita
  Náš zákazník, náš pán! Ru?íme za tyto služby: Beslu


  žádné možnosti lyžování ... peníze za lyža?ský balí?ek zp?t ting Pokud vy nebo vaše d?ti chcete vym?nit snowboard nebo lyže v polovin? týdne, m?žete to uvést v lyža?ské škole a všechny rozdíly budou vypo?teny na míst?.

  D?tská lyža?ská škola:
  je pro d?ti od 5 let. Pokud d?ti mají placený ob?d bude o n? po celý den postaráno. Lyža?ské školy mají pro d?ti zkušební terén s vleky. Pro ty nejmenší pak samostatné h?išt?. Týdn? se po?ádají sout?že s ud?lováním diplom?. Objednat lyža?ské balí?ky
  Chcete-li využít níže uvedené lyža?ské balí?ky, informujte nás prosím p?i rezervaci. Objednejte si požadované balí?ky telefonicky u našeho zam?stnance nebo si je vyberte p?i online rezervaci ubytování. Lyža?ská škola ozna?ila d?ti a dosp?lé za pokro?ilejší, když mohou sami jet vlekem a umí zato?it. D?ti zdarma obdrží lyža?skou p?ilbu. Lyža?ské nebo snowboardové vybavení je již možné zakoupit

  Skupinové lekce
  se skládají z lyža?? a snowboardist? se stejnou úrovní (6 až 12 osob). Ráno dvakrát 50 minut a odpoledne dvakrát 50 minut výuky. Skupinové lekce za?ínají v ned?li. P?i p?íjezdu v ned?li je možné se p?ipojit v pond?lí. Je možné, že lyža?ská škola nedostane dostatek registrací pro vytvo?ení skupiny, v takovém p?ípad? obdržíte pom?rn? krátkou soukromou lekci. Tsjecho Reizen se nezabývá za?azováním skupin. Evt. p?ání na toto téma se musí ?ešit na míst?.

  Soukromé lekce
  Doby soukromých lyža?ských lekcí ur?uje lyža?ská škola p?i p?íjezdu. Osoby musí mít stejnou úrove?. Není možné kombinovat dosp?lé s d?tmi. M?žete si rezervovat soukromé lekce pouze pro cestující z vlastní cestovní skupiny. Jste jediný ze své cestovní skupiny, kdo chce soukromé lekce? Pak si musíte rezervovat soukromé lekce pro 1 osobu. Nem?žete se spojit k jiným lidem. Objednávání balí?k? nebo pouze p?iobjednávání lyža?ských balí?k? bez ubytování je možné také online až 2 týdny p?ed p?íjezdem. Objednávka bude ode?tena z vašeho potvrzení rezervace.

  Skipassy
  Nedoporu?ujeme za?áte?ním lyža??m a snowboardist?m objednávat si skipas, protože se ?asto používají jen malé soukromé vleky lyža?ských škol. Skipasy lze zakoupit p?ímo u prodejních míst v lyža?ském areálu a v lyža?ské škole. P?i p?edb?žném objednání skipasu pot?ebuje Melida / Skiareál Špindler?v Mlýn e-mailovou adresu rezervujícího. P?i objednávání skipasu automaticky souhlasíte s tím, že p?ed za?átkem zájezdu poskytneme toto lyža?ské oblasti.

  Upozorn?ní! Skipasy m?žete objednat pouze v kombinaci s materiály a / nebo lekcemi.

Lyžařská škola Špindlerův Mlýn
Lyžařská škola Špindlerův Mlýn

The skiing packages

 • SP-01
 • Skup. lyzarska vyuka zacatecnik / 3 dny
 • Skiing package till 10 yrs beginner
 • 81.00
 • SP-02
 • Skup. lyzarska vyuka zacatecnik / 4 dny
 • Skiing package till 10 yrs beginner
 • 99.00
 • SP-03
 • Skup. lyzarska vyuka zacatecnik / 5 dnu
 • Skiing package till 10 yrs advanced
 • 116.00
 • SP-04
 • Skup. lyzarska vyuka zacatecnik / 6 dnu
 • Skiing package till 10 yrs advanced
 • 128.00
 • SP-05
 • Skup. lyzarska vyuka pokrocili / 3 dny
 • Skiing package from 14 yrs beginner
 • 81.50
 • SP-06
 • Skup. lyzarska vyuka pokrocili / 4 dny
 • Skiing package from 14 yrs beginner
 • 99.50
 • SP-07
 • Skup. lyzarska vyuka pokrocili / 5 dnu
 • Skiing package from 14 yrs advanced
 • 116.50
 • SP-08
 • Skup. lyzarska vyuka pokrocili / 6 dnu
 • Skiing package from 14 yrs advanced
 • 128.50
 • SP-09
 • Skup. vyuka snowboard zacatecnik / 3 dny
 • Snowboard package till 10 yrs beginner
 • 82.00
 • SP-10
 • Skup. vyuka snowboard zacatecnik / 4 dny
 • Snowboard package till 10 yrs beginner
 • 100.00
 • SP-11
 • Skup. vyuka snowboard zacatecnik / 5 dnu
 • Snowboard package till 10 yrs advanced
 • 117.00
 • SP-12
 • Skup. vyuka snowboard zacatecnik / 6 dnu
 • Snowboard package till 10 yrs advanced
 • 129.00
 • SP-13
 • Skup. vyuka snowboard pokrocili / 3 dny
 • Snowboard package from 14 yrs beginner
 • 82.50
 • SP-14
 • Skup. vyuka snowboard pokrocili / 4 dny
 • Snowboard package from 14 yrs beginner
 • 100.50
 • SP-15
 • Skup. vyuka snowboard pokrocili / 5 dnu
 • Snowboard package from 14 yrs advanced
 • 117.50
 • SP-16
 • Skup. vyuka snowboard pokrocili / 6 dnu
 • Snowboard package from 14 yrs advanced
 • 129.50
Soukromé lekce
 • SP-37
 • Privatni vyuka 2 hodiny (1 osoba)
 • Snowboard equippment from 14 yrs
 • 63.00
 • SP-38
 • Privatni vyuka 4 hodiny (1 osoba)
 • 104.00
 • SP-39
 • Privatni vyuka 6 hodin (1 osoba)
 • 156.00
 • SP-40
 • Privatni vyuka 8 hodin (1 osoba)
 • 208.00
 • SP-41
 • Privatni vyuka 10 hodin (1 osoba)
 • 260.00
 • SP-42
 • Privatni vyuka 2 hodiny (2 osoby)
 • 37.00
 • SP-43
 • Privatni vyuka 4 hodiny (2 osoby)
 • 56.50
 • SP-44
 • Privatni vyuka 6 hodin (2 osoby)
 • 85.00
 • SP-45
 • Privatni vyuka 8 hodin (2 osoby)
 • 113.00
 • SP-46
 • Privatni vyuka 10 hodin (2 osoby)
 • 141.00
 • SP-47
 • Privatni vyuka 2 hodiny (3 osoby)
 • 28.50
 • SP-48
 • Privatni vyuka 4 hodiny (3 osoby)
 • 43.00
 • SP-49
 • Privatni vyuka 6 hodin (3 osoby)
 • 58.50
 • SP-50
 • Privatni vyuka 8 hodin (3 osoby)
 • 78.00
 • SP-51
 • Privatni vyuka 10 hodin (3 osoby)
 • 97.50
 • SP-52
 • Privatni vyuka 2 hodiny (4 osoby)
 • 22.00
 • SP-53
 • Privatni vyuka 4 hodiny (4 osoby)
 • 35.50
 • SP-54
 • Privatni vyuka 6 hodin (4 osoby)
 • 46.50
 • SP-55
 • Privatni vyuka 8 hodin (4 osoby)
 • 62.00
 • SP-56
 • Privatni vyuka 10 hodin (4 osoby)
 • 77.50
 • SP-17
 • Lyzarska vybava deti 3-5 let / 3 dny
 • Snowboard package 8-12 yr advanced
 • 26.00
 • SP-18
 • Lyzarska vybava deti 3-5 let / 4 dny
 • Snowboard package 8-12 yr advanced
 • 34.50
 • SP-19
 • Lyzarska vybava deti 3-5 let / 5 dnu
 • Snowboard package from 10 yr beginner
 • 40.50
 • SP-20
 • Lyzarska vybava deti 3-5 let / 6-7 dnu
 • Snowboard package from 10 yr beginner
 • 44.00
 • SP-21
 • Lyzarska vybava deti 6-12 let / 3 dny
 • Skiing equippment till 10 yrs
 • 28.00
 • SP-22
 • Lyzarska vybava deti 6-12 let / 4 dny
 • Skiing equippment from 14 yrs
 • 36.50
 • SP-23
 • Lyzarska vybava deti 6-12 let / 5 dnu
 • Snowboard equippment till 10 yrs
 • 44.50
 • SP-24
 • Lyzarska vybava deti 6-12 let / 6-7 dnu
 • Snowboard equippment from 14 yrs
 • 50.50
 • SP-25
 • Lyzarska vybava od 13 let / 3 dny
 • Skiing lessons till 10 yrs advanced
 • 42.00
 • SP-26
 • Lyzarska vybava od 13 let / 4 dny
 • Skiing lessons from 14 yrs advanced
 • 53.50
 • SP-27
 • Lyzarska vybava od 13 let / 5 dnu
 • Snowboard lessons till 10 yrs advanced
 • 64.50
 • SP-28
 • Lyzarska vybava od 13 let / 6-7 dnu
 • Snowboard lessons from 14 yrs advanced
 • 69.50
 • SP-29
 • Vybava na snowboard deti do 12 let / 3 dny
 • Skiing lessons till 10 yrs advanced
 • 38.50
 • SP-30
 • Vybava na snowboard deti do 12 let / 4 dny
 • Skiing lessons from 14 yrs advanced
 • 52.50
 • SP-31
 • Vybava na snowboard deti do 12 let / 5 dnu
 • Snowboard lessons till 10 yrs advanced
 • 60.00
 • SP-32
 • Vybava na snowboard deti do 12 let / 6-7 dnu
 • Snowboard lessons from 14 yrs advanced
 • 66.00
 • SP-33
 • Vybava na snowboard od 13 let / 3 dny
 • Skiing equippment till 5 yrs
 • 42.50
 • SP-34
 • Vybava na snowboard od 13 let / 4 dny
 • Skiing equippment 6-10 yrs
 • 54.50
 • SP-35
 • Vybava na snowboard od 13 let / 5 dnu
 • Skiing equippment from 14 yrs
 • 62.50
 • SP-36
 • Vybava na snowboard od 13 let / 6-7 dnu
 • Snowboard equippment 6-10 yrs
 • 70.00
 • SP-57
 • Skipas na 6 dnu, dítì
 • 118.50
 • SP-58
 • Skipas na 6 dnu, junior
 • 135.00
 • SP-59
 • Skipas na 6 dnu, dospìlí
 • 169.00
 • SP-60
 • Sleva - vlastni lyz. / snowboard. boty
 • Discount own shoes
 •  
 • -20.00%

*
*

Dejte dětem přilbu!

Pouze lyžařské balíčky rezervovat

Misschien heeft u uw verblijf al op een andere manier geregeld.
Klik op onderstaande knop indien u alleen skipakketten wenst te boeken.