Kraje v Česku a na Slovensku

Západní Čechy, Česká republika
Praag en Centraal Bohemen, Česká republika
Jižní Čechy, Česká republika
Krkonoše, Česká republika
Morava, Česká republika

Hotel Resort Oaza, Støední Èechy, Ricany u Praha
Pension Stilec, Jižní Èechy, jezero Stilec u Kamenny Ujezd
8-10 lùžkový rekreaèní dùm Dana, Západní Èechy, Pernink
4 lùžkový rekreaèní dùm Vera, Jižní Èechy, Hamr
4 lùžkový rekreaèní dùm Alena, Morava, Janousov